Nieuws

Het onderzoeksteam van het platform Gezond Leven met Kanker schrijft hier over het verloop van onderzoek. Jaarlijks kiezen zij een onderzoeksthema, doen literatuurstudie, raadplegen diverse deskundigen en nodigen uit tot zelfonderzoek. Voor 2023 is het onderzoeksthema Ondergewicht bij Kanker. Peter Voshol en Maaike de Vette duiken in de literatuur en zetten graag de belangrijkste bevindingen op een rij. Mascha van der Graaff schrijft impressies uit de online sessies waarin ervaringen, kennis en deskundigheid worden uitgewisseld. En samen met Estelle Smits en Anne-Marie Poorthuis worden door het onderzoeksteam de waarnemingen uit het zelfonderzoek gedeeld.

Literatuurverkenning: Ontspanning en gezond gewicht
08 sep. 2023

Voldoende rust en ontspanning is belangrijk voor gezondheid. Dat staat vast. Maar wat is er bekend in de literatuur over de relatie tussen ontspanning en de ziekte kanker? En wat betekent dat voor gezond gewicht? De relatie tussen ontspanning en ondergewicht bij kanker is complex en wordt door verschillende factoren beïnvloed. In dit artikel proberen we via de literatuur deze relaties in kaart te brengen, samen te vatten en concreet aan te geven wat de winst kan zijn voor kankerpatiënten met gewichtsproblematiek. We  laten  zien welke behandelingen er zijn om ontspanning te bevorderen. Wat is daarover bekend vanuit de wetenschap? We geven vervolgens  een voorbeeld “Massage bij kanker” en laten zien hoe dit kan bijdragen in het herstelproces.

Lees verder
Literatuurverkenning: Een gezond gewicht, wat is dat? Ondergewicht, Ondervoeding en Cachexie bij verschillende vormen van Kanker
01 jul. 2023

Ondervoeding, ondergewicht, plots gewichtsverlies en cachexie zijn veelvoorkomende uitdagingen die mensen met kanker ondervinden. Ze hebben een aanzienlijke impact op de prognose en kwaliteit van leven. Wat zijn nou eigenlijk de definities? Zo lijkt ondervoeding in combinatie met verlies van spiermassa een direct negatief effect te hebben op het verloop, de behandeling en het herstel na de behandeling. Waarbij, een multidisciplinaire aanpak, voeding, fysieke activiteit en farmacologische benaderingen, essentieel zijn voor het beheer van deze aandoeningen. Hierbij sta jij als mens centraal, wat ervaar jij en welke mogelijkheden zie jij? Jouw zelfonderzoek als jouw mogelijkheid naar een Gezond Leven met Kanker met een voor jou gezond gewicht.

Lees verder
Literatuurverkenning: Effect ondergewicht op verloop kanker
17 mei 2023

Er zijn de afgelopen jaren verschillende studies gedaan die het nadelige effect van ondergewicht en/of ondervoeding op het verloop van kanker hebben aangetoond. Dit verschilt per type kanker en per stadium. Zelfs je afkomst kan van invloed zijn op het risico van ondergewicht en/of ondervoeding. Hieronder proberen we een aantal van deze wetenschappelijke bevindingen op een rij te zetten om zo vanuit de literatuur meer inzicht en ingangspunten te geven voor de diverse groep mensen met kanker.

Lees verder