Nieuws

Het onderzoeksteam van het platform Gezond Leven met Kanker (Anne-Marie Poorthuis, Peter Voshol, Maaike de Vette, Estelle Smits en Mascha van der Graaff) schrijft hier over het verloop van onderzoek. Jaarlijks stellen we een onderzoeksthema vast, doen literatuurstudie, raadplegen diverse deskundigen, organiseren online sessies en nodigen uit tot zelfonderzoek. Peter Voshol en Maaike de Vette duiken in de literatuur en zetten graag de belangrijkste bevindingen uit de wetenschap op een rij. Estelle Smits en Mascha van der Graaff organiseren online sessies waarin waarnemingen, ervaringen, kennis en deskundigheid worden uitgewisseld.

Literatuurverkenning: Bewegen en ondergewicht bij Kanker
14 mrt. 2024

In dit artikel richten wij ons op de leefstijlpijler Beweging en de invloed die deze kan hebben op gezondheid en specifiek op ondergewicht bij kanker. We proberen deze effecten uit de literatuur, samen te vatten, uit te leggen en in de context te plaatsen van patiënten met kanker en ondergewicht. In de themasessie over dit onderwerp in 2023, zijn een aantal experts aan het woord geweest. Ook deze inzichten zijn meegenomen. 

Lees verder
Literatuurverkenning: Voeding, wat kunnen vasten en eiwitten betekenen?
04 mrt. 2024

De diversiteit aan ingangen om het thema Voeding te benaderen zijn legio. We focussen op twee onderwerpen die relevant zijn voor het thema ondergewicht bij kanker en met elkaar te maken hebben. Namelijk: minder frequent en langere periodes niet eten (vasten) en eiwitten als macronutriënten.

Lees verder
Terugblik op de online sessies Ondergewicht bij kanker
03 mrt. 2024

Sinds september 2022 zijn er verschillende online sessies gehouden over het thema ondergewicht bij kanker. De laatste sessies zijn steeds gekoppeld aan een leefstijlpijler (voeding, beweging, rust en herstel, verbinding en zingeving, middelengebruik en bestaanszekerheid). In de nieuwsbrief DiVitaal van de MMV zijn verslagen van deze online sessies gepubliceerd en daarnaast zijn opnamen gemaakt.

Lees verder
Literatuurverkenning: Bestaanszekerheid en ondergewicht bij kanker
22 dec. 2023

Bestaanszekerheid verwijst naar de mate waarin mensen verzekerd zijn van het kunnen voorzien in hun basisbehoeften en een redelijk niveau van levensstandaard kunnen handhaven. Dit omvat vaak essentiële aspecten zoals voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. Het doel van bestaanszekerheid als bestaansrecht is om ervoor te zorgen en naar te streven dat individuen en gezinnen een zekere mate van stabiliteit en bescherming hebben tegen armoede, sociale uitsluiting en onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte, rampspoed of werkloosheid.

Lees verder
Literatuurverkenning: Plots gewichtsverlies en middelen
22 nov. 2023

De leefstijlpijler “Middelen” wordt tot op heden vooral gedefinieerd als Roken, Drugs, Alcohol, Cannabis en medicijnen. De focus is dan vaak op het negatieve effect van deze middelen, gebruik voor gezondheidsdoeleinden en op ziekteverloop. Hierbij is aandacht voor ‘verslaving aan deze middelen’ ook relevant onder deze leefstijlpijler. Medicijnen hebben een gezondheidsdoel voor ogen. Een positief en ondersteunend effect op de behandeling, genezing of een vermindering (of onderdrukking) van de symptomen van een ziekte. Echter, medicijnen hebben ook bijwerkingen, die invloed kunnen hebben op de gezondheid en ook op het lichaamsgewicht. Verder zijn er ook voorbeelden waarbij bepaalde middelen en drugs worden ingezet om een positief gezondheidsdoel te halen.

Lees verder
Ontdek het Zelfonderzoek Netwerk Nederland
12 okt. 2023

Zelfonderzoek Netwerk Nederland (ZONN) is een Platform voor Burgerwetenschap rondom Gezondheid.
ZONN verenigt bestaande en toekomstige communities van zelfonderzoekende burgers. En maakt zichtbaar wat er aan zelfonderzoek rondom gezondheid gebeurt in Nederland.
Kijk op de website en lees de maandelijkse nieuwsbrieven van het netwerk. https://zelfonderzoeknetwerk.nl/nieuws/

Lees verder
Literatuurverkenning: Ontspanning en gezond gewicht
08 sep. 2023

Voldoende rust en ontspanning is belangrijk voor gezondheid. Dat staat vast. Maar wat is er bekend in de literatuur over de relatie tussen ontspanning en de ziekte kanker? En wat betekent dat voor gezond gewicht? De relatie tussen ontspanning en ondergewicht bij kanker is complex en wordt door verschillende factoren beïnvloed. In dit artikel proberen we via de literatuur deze relaties in kaart te brengen, samen te vatten en concreet aan te geven wat de winst kan zijn voor kankerpatiënten met gewichtsproblematiek. We  laten  zien welke behandelingen er zijn om ontspanning te bevorderen. Wat is daarover bekend vanuit de wetenschap? We geven vervolgens  een voorbeeld “Massage bij kanker” en laten zien hoe dit kan bijdragen in het herstelproces.

Lees verder
Literatuurverkenning: Een gezond gewicht, wat is dat?
01 jul. 2023

Ondervoeding, ondergewicht, plots gewichtsverlies en cachexie zijn veelvoorkomende uitdagingen die mensen met kanker ondervinden. Ze hebben een aanzienlijke impact op de prognose en kwaliteit van leven. Wat zijn nou eigenlijk de definities? Zo lijkt ondervoeding in combinatie met verlies van spiermassa een direct negatief effect te hebben op het verloop, de behandeling en het herstel na de behandeling. Waarbij, een multidisciplinaire aanpak, voeding, fysieke activiteit en farmacologische benaderingen, essentieel zijn voor het beheer van deze aandoeningen. Hierbij sta jij als mens centraal, wat ervaar jij en welke mogelijkheden zie jij? Jouw zelfonderzoek als jouw mogelijkheid naar een Gezond Leven met Kanker met een voor jou gezond gewicht.

Lees verder
Literatuurverkenning: Effect ondergewicht op verloop kanker
17 mei 2023

Er zijn de afgelopen jaren verschillende studies gedaan die het nadelige effect van ondergewicht en/of ondervoeding op het verloop van kanker hebben aangetoond. Dit verschilt per type kanker en per stadium. Zelfs je afkomst kan van invloed zijn op het risico van ondergewicht en/of ondervoeding. Hieronder proberen we een aantal van deze wetenschappelijke bevindingen op een rij te zetten om zo vanuit de literatuur meer inzicht en ingangspunten te geven voor de diverse groep mensen met kanker.

Lees verder