Werken aan gezond leven met kanker

Vanuit eigen regie
Gezond leven is een uitdaging voor iedereen en vraagt extra aandacht als je ziek bent. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je werkt aan gezond leven en vanuit eigen regie. Maar als je geconfronteerd wordt met kanker, ineens patiënt bent met de vanzelfsprekende sturing vanuit een medische behandeling, dan word je vaak geleefd. Dan is het zoeken om weer bij je eigen regie te komen en de mogelijkheden in jezelf en je omgeving te benutten om zo gezond mogelijk te leven met kanker.

Ben je geïnteresseerd om via zelfonderzoek te werken aan gezond leven? Luister dan naar onderstaande video en doe mee met het zelfonderzoekprogramma of ontdek hoe de losse tools je verder kunnen helpen in het werken aan gezond leven

Welkom bij het zelfonderzoekprogramma werken aan gezond leven. 
Het zelfonderzoekprogramma bestaat uit zes verschillende tools en een werkplaats. Je kunt meedoen met een zelfonderzoekprogramma van een half jaar, maar je kunt de tools en de werkplaats ook apart gebruiken en kijken wat bij je past. De tools zijn: een vragenlijst, ervaringsverhalen, leefstijlkeuzes, zorgnetwerk, leefstijlexperimenten en kenniskringen. Verder bouw je in jouw werkplaats aan een eigen verzameling van vragen, tips, links, publicaties en documenten.

Onderzoeken van zelfonderzoek
Of we nu als patiënt of preventief werken aan gezond leven, wij willen graag dat ons zelfonderzoek  serieus wordt genomen. Daarom nodigen wij (wetenschappelijke) onderzoekers uit om gebruik te maken van de (anonieme) data van ons zelfonderzoek. 

Context-based practice
De methodologie van zelfonderzoek die wij hanteren noemen we context-based practice. 
In 2017 heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het rapport Zonder context geen bewijs uitgebracht.  Dit rapport sluit aan bij onze visie op eigen regie en zelfonderzoek en heeft ons mede geïnspireerd tot het ontwikkelen van een methodologie en een praktijk voor context-based practice. 

De ambitie is dat zorg voor gezond leven zich vormt als een context, in afstemming met iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren en vanuit de eigen regie van degene die als zorgvrager centraal staat, zelfonderzoekend werkt aan gezond leven en wil putten uit een zorgdragende context.