Introductie onderzoekslab

Welkom bij het onderzoekslab! Als (wetenschappelijk) onderzoeker kun je je aanmelden voor het onderzoeken van zelfonderzoek. Je krijgt dan toegang tot de verzamelde data van ons zelfonderzoekprogramma. 

Onderzoeken van zelfonderzoek
Of we nu als patiënt of preventief werken aan gezond leven, wij willen graag dat ons zelfonderzoek  serieus wordt genomen. Daarom nodigen wij (wetenschappelijke) onderzoekers uit om gebruik te maken van de (anonieme) data van ons zelfonderzoek. 

Context-based practice
De methodologie van zelfonderzoek die wij hanteren noemen we context-based practice. 
In 2017 heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het rapport Zonder context geen bewijs uitgebracht.  Dit rapport sluit aan bij onze visie op eigen regie en zelfonderzoek en heeft ons mede geïnspireerd tot het ontwikkelen van een methodologie en een praktijk voor context-based practice. 

De ambitie is dat zorg voor gezond leven zich vormt als een context, in afstemming met iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren en vanuit de eigen regie van degene die als zorgvrager centraal staat, zelfonderzoekend werkt aan gezond leven en wil putten uit een zorgdragende context.